Miejsce

Dogodnie usytuowane w Tilburgu
Firma Top Trucks ma siedzib�� w Tilburgu (Holandia), w pobli��u wa��nych dróg wylotowych. Do naszej firmy mo��na dojecha�� bezpo��rednio z autostrady A65 i A58. Na terenie naszego zak��adu mo��na bezpo��rednio obejrze�� pojazdy u��ytkowe wystawione na sprzeda��. Dok��adne informacje na temat lokalizacji naszej firmy znajduj�� si�� na mapie. Mo��na te�� wybra�� jeden z opisów trasy z Eindhoven albo z ’s-Hertogenbosch.

Godziny otwarcia:
Po-Pi: 08.00 - 17.30 hr.
So: Po wcze��niejszym umówieniu

 

Dane adresowe

TOPTRUCKS B.V.
Clara Zetkinweg 5
5032 ML Tilburg
Niderlandy

Tel.: +31(0) 13 5420939
info@toptrucks.nl